Bằng cách truy cập và sử dụng style-beauty.com, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

style-beauty.com cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi, đọc nội dung của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp chính sách bảo mật này để cho bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin này.

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập một số thông tin liên quan đến chuyến thăm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên và email. Nói cách khác, chúng tôi không biết bạn là ai trong khi truy cập trang web của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách truy cập của chúng tôi

Cũng giống như các trang web khác, chúng tôi có thể thu thập một số chi tiết từ bạn bao gồm cả địa chỉ IP của bạn, trình duyệt mà bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, trang đã giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi và thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trong tương lai.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn chủ yếu được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi để bạn có thể xem nội dung và quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sở thích của mình. Thông tin được thu thập bởi các bên thứ 3, chẳng hạn như Google Analytics. style-beauty không thu thập và lưu trữ những thông tin đó.

Làm thế nào bạn có thể chọn không tham gia?

Nếu bạn muốn không thấy quảng cáo do chúng tôi phân phát, vui lòng xóa cookie trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn hạn chế trình duyệt của mình nhận cookie, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập cài đặt của trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải biết rằng một số tính năng của trang web này có thể không hoạt động nếu bạn chặn các cookie này.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian và chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào. Bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này cho thấy bạn chấp nhận các thay đổi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này.